Brugsbetingelser

Betingelser for jobsøger

1. Registreret bruger

Der henvises til Jobindex betingelser, da Jobindex ejer Joblicate videoscreening. Dem kan du læse her.

2. Ansøgninger - hvilke informationer indsamles og videregives?

3. Databeskyttelse

Afgivne personlige brugerdata bliver registreret og opbevaret af Jobindex, der er dataansvarlig, på vegne af arbejdsgiveren.

Vi lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred, og brugerdataene vil blive behandlet strengt fortroligt. Vi sikrer løbende at it-løsningerne er forsvarlige og behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik samt Danmarks og EU’s persondatalove og forordninger.

Det er kun os og arbejdsgiveren, som har adgang til de afgivne oplysninger. Arbejdsgiveren er berettiget til at gemme dine oplysninger i op til 3 måneder efter ansøgningsfristen på stillingen.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi og arbejdsgiveren har registreret om dig, og du har til enhver tid ret til at anmode om, at de registrerede oplysninger slettes.

4. Cookies

Når du bruger vores tjenester og hjemmeside anvendes der cookies. Du kan se vores cookies politik her.

5. Videregivelse til tredjelande

Jobindex’ tjenester kan nås via hjemmesiden og øvrige medier, vi måtte stille til rådighed, og virksomheder, der opslår stillingsannoncer eller søger efter kandidater kan være lokaliseret uden for Danmark og EU, hvilket indebærer, at brugerdataene og de personlige oplysninger kan blive overført til det pågældende land. Du giver således udtrykkeligt samtykke til overførsel af data til 3. lande, herunder lande udenfor EU-lande.

6. Ansvarsfraskrivelse

Joblindex har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar i øvrigt, at slette, suspendere eller ændre din profil, såfremt du afgiver ukorrekte oplysninger, handler i strid med nærværende vilkår eller gældende lovgivning i øvrigt.

Jobindex er ikke ansvarlige for indholdet af jobannoncer formidlet af vores tjenester, hvorfor vi ikke kan drages til ansvar for indholdet eller direkte eller indirekte følger heraf. Endvidere er vi ikke ansvarlige for at arbejdsgiveren, som dataansvarlig, overholder gældende lovgivning, herunder persondataloven. Vi bestræber os dog i videst muligt omfang på, at vores samarbejdspartnere overholder de aftalte vilkår og lovgivningen i øvrigt.

Jobindex kan ikke gøres ansvarlig for tab, som du måtte lide som følge af, at vi ændrer eller nedlægger tjenesten.

7. Ændringer

Du skal jævnligt at holde dig ajourført med de gældende betingelser, idet der grundet ændringer i Joblindex’ tjenester, lovgivningen, m.v. kan ske ændringer.

8. Diverse

Såfremt du har forespørgsler til Jobindex’ tjenester eller betingelser, er du meget velkommen til at kontakte os pr. e-mail, agl@jobindex.dk.